به MENA LEGAL , ارائه دهنده ی راه حل برای تجارت های شما در اروپا, خاورمیانه و فراتر از آن, خوش آمدید

™ MENA LEGAL معرفی کننده ی شبکه ی جهانی از شرکت های مشاوره و متخصصانی است که موسسه سوئیسی را تشکیل میدهند که مجموعه ی وسیعی از خدمات را بر اساس  one-stop-shop (مرکزی که با یک مراجعه تمام نیازها را برآورده میسازد)  به شرکت های بین المللی , شرکت های کوچک, بزرگ یا افراد ارائه میکند.

اعضا و افراد متخصص آن تجربه ی عمیقی در زمینه ی حقوقی, مالیات, مشاوره  تجاری, حسابداری, مشاوره اموال ,خدمات استخدام و بودجه ی پروژه دارند و اساسا روی بازارهای اروپا, خاورمیانه, آفریقای شمالی و فراتر از آن تمرکز میکنند.
اعضاء ما با بیش از سی سال تجربه ی شخصی و حرفه ای توصیه های جامع و مفیدی در رابطه با محیط تجاری در نقاط مخالف دنیا ارائه میکنند. آنها همچنین به مدیران شرکت های ناحیه ای ما با توجه به فرصت ها و مسائل حقوقی در اروپا, خاورمیانه , امریکای شمالی و آسیا مشورت میدهند.

اعضا دفاتر ما در آلمان, ایتالیا, فرانسه, هلند, آمریکا, انگلستان, سویس و امارات متحره عربی, ایران, عراق, مصر, قطر, سودان, عربستان سعودی و روسیه به همراه شرکا متحد در سایر کشورها در جایگاهی قرار گرفته اند که تجربیات عملی و خدمات واقعی را برمبنای منطقه ارائه میدهند.

 

Subscribe to our mailing list

* indicates required